Τιμοκατάλογος

Home / Τιμοκατάλογος

WEB SITES

Basic

 • 1-5 σελίδες
 • Προκαθορισμένα πρότυπα
 • Δωρεάν υποστήριξη για 1 έτος
 • Παρουσίαση στατιστικών επισκεψιμότητας
350
+ ΦΠΑ
Purchase

Regular

 • 5-15 σελίδες
 • Διαμόρφωση παρουσίας
 • Δωρεάν υποστήριξη για 1 έτος
 • Παρουσίαση στατιστικών επισκεψιμότητας
600
+ ΦΠΑ
Purchase

Pro / Ε-Shop

 • 5-20 σελίδες
 • Διαμόρφωση παρουσίας
 • Δωρεάν υποστήριξη για 1 έτος
 • Διασύνδεση με τράπεζικό λογαριασμό
900
+ ΦΠΑ
Purchase

Ultra

 • 5-50 σελίδες
 • Διαμόρφωση παρουσίας
 • Δωρεάν υποστήριξη για 1 έτος
 • Bonus ολοκληρωμένης προβολής
1500+
+ ΦΠΑ
Purchase

VIDEO PRODUCTIONS

Basic

 • 20-50 sec video
 • <4 ώρες γύρισμα
 • Πρόζα & μουσική
 • Full HD video
 • Για τηλεοπτική & διαδικτυακή παρουσίαση
150 - 350
+ ΦΠΑ
Purchase

Regular

 • 0:40-1:30 min video
 • <8 ώρες γύρισμα
 • Σκηνοθεσία
 • Full HD video
 • Για τηλεοπτική & διαδικτυακή παρουσίαση
550+
+ ΦΠΑ
Purchase

Event

 • Πολυκάμερη κάλυψη
 • >5 ώρες γύρισμα
 • Εικόνα+Ήχος
 • 2λεπτο βίντεο
 • Μονταρισμένο βίντεο ολόκληρου του event / σεμιναρίου / συνεδρίου
450+
+ ΦΠΑ
Purchase

Travel

 • Πολυκάμερη κάλυψη
 • Εναέρια πλάνα
 • Εικόνα+Ήχος
 • 2-5 λεπτά βίντεο
 • Μονταρισμένο βίντεο ολόκληρου του ταξιδιού / εμπειρία
650+
+ ΦΠΑ
Purchase